در صورت وجود سوال و یا تمایل به دریافت مشاوره 

mail

ایمیل: me@tehraani.com

همراه شما هستیم جهت انجام کلیه امور مربوط به اکتشاف مواد معدنی از مراحل داده کاوی تا مراحل قانونی ثبت محدوده معدنی و اخذ مجوز های مورد نیاز

با ما در تماس باشید

محمد اسکندرنژاد تهرانی

کارشناس ارشد اکتشاف معدن