در صورت وجود سوال و یا تمایل به دریافت مشاوره 

موبایل : ۰۹۳۵۹۳۸۶۰۱۲

mail

ایمیل: me@tehraani.com

همراه شما هستیم جهت انجام کلیه امور مربوط به اکتشاف مواد معدنی از مراحل داده کاوی تا مراحل قانونی ثبت محدوده معدنی و اخذ مجوز های مورد نیاز

با ما در تماس باشید

جهت دریافت خدمات اکتشاف مواد معدنی با ما در تماس باشید.

مشاوره

همراه شما هستیم جهت انجام کلیه امور مربوط به اکتشاف مواد معدنی از مراحل داده کاوی تا مراحل قانونی ثبت محدوده معدنی و اخذ مجوز های مورد نیاز

با ما در تماس باشید

اکتشاف

جهت دریافت خدمات اکتشاف مواد معدنی با ما در تماس باشید.

محمد اسکندرنژاد تهرانی

کارشناس ارشد اکتشاف معدن
فهرست