قرار گرفتن ماهواره لندست 9 بر روی مدار زمین و تصاویر زیبای ثبت شده در طی پنجاه سال عملیات لندست
دسته‌بندی نشده

question_answer۰
مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ از پایگاه فضایی وندنبرگ واقع در کالیفرنیا و در زمان…