⇓ در صورت وجود سوال و یا تمایل به دریافت مشاوره ⇓

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۲۱۳۰۰

موبایل : ۰۹۰۴۵۲۶۱۳۰۶

mail

ایمیل: me@tehraani.com

با بهره گیری از دانش فنی و بروز در زمینه اکتشاف و استخراج معدنی برای هر گونه مشاوره در این زمینه می توانید با من ارتباط باشید .

با بهره گیری از دانش فنی و بروز در زمینه اکتشاف و استخراج معدنی برای هر گونه مشاوره در این زمینه می توانید با من ارتباط باشید .

مشاوره

با بهره گیری از دانش فنی و بروز در زمینه اکتشاف و استخراج معدنی برای هر گونه مشاوره در این زمینه می توانید با من ارتباط باشید .

اکتشاف

با بهره گیری از دانش فنی و بروز در زمینه اکتشاف و استخراج معدنی برای هر گونه مشاوره در این زمینه می توانید با من ارتباط باشید .

mohammad tehrani

محمد اسکندرنژاد تهرانی

کارشناس ارشد اکتشاف معدن
فهرست