محمد تهرانی هستم.

– تحلیل­گر داده­ های زمین­ شناسی و مکانی از سال ۱۳۹۲

– کارشناس اکتشاف مواد معدنی از سال ۱۳۹۱

– ایجاد و مدیریت اطلاعات زمین شناسی و معدنی در بستر ArcGIS از سال ۱۳۹۱

– فعال در اکتشاف ذخایر فلزی (طلا، مس، کرومیت، آهن و….) از سال ۱۳۹۱

– انجام پروژه های ژئوشیمی اکتشافی از سال ۱۳۹۱

– مشاوره، مدیریت، طراحی و اجرای پروژه ­های اکتشافی جهت ثبت ذخایر مواد معدنی از سال ۱۳۹۶

– داده کاوی جهت شناسایی مناطق مستعد کانی ­زایی از سال ۱۳۹۴

– انجام پروژه های تخمین ذخایر معدنی از سال ۱۳۹۵

– مشاوره و اجرای کلیه کارهای اداری جهت اخذ و یا اصلاح مجوزهای اکتشافی و معدنی از سال ۱۳۹۵

– مسئول فنی و مسئول ایمنی معادن از سال ۱۳۹۶

– تصویربرداری هوایی جهت بررسی های صحرایی و یا نقشه برداری از سال ۱۳۹۸

– مطالعات دورسنجی جهت شناسایی ذخایر معدنی و تخمین مناطق امید بخش از سال ۱۳۹۷

سنجش از راه دور

» مقالات تخصصی و اخبار 

» خرید و فروش مواد معدنی | واردات و صادرات مواد معدنی | خرید و فروش معدن

خرید فروش بوکسیت | شرکت زمین پی جویان نگار
شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری معادن فلزی | شرکت زمین پی جویان نگار